Здравейте! 

Можете да намерите нещата от магазина на Red Paper Plane (както и още много други) в двете програми за 4-10 годишни деца, които създаваме:

- Семейна програма "Дизайн откриватели"

- Учебна програма "Дизайн шампиони"

До нови срещи!